Oferta

Oferta
Usługi Kancelarii:
 • Księga przychodów i rozchodów.
 • Księgi handlowe.
 • ZUS.
 • Obsługa Kadrowo Płacowa.
 • Obsługa Firm niemieckojęzycznych (przygotowanie sprawozdań, dokumentacji).
 • Zwrot podatku VAT z Niemiec (importowy podatek VAT, naliczony podatek VAT),
  - utworzenie przedstawiciela podatkowego na terenie Niemiec.
 • Zwroty / refundacje / wnioski za osoby niepełnosprawne z PFRON (deklaracje SODiR).
 • Zeznania Roczne.
 • Badania sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych (biegły rewident).
 • Przegląd raportów finansowych.
 • Sporządzanie ekonomicznych analiz finansowych.
 • Usługi doradztwa finansowego.
 • Oceny systemów finansowo-księgowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (biegły sądowy).
 • Obsługa Firm w języku niemieckim i angielskim

Jadwiga Wójcik

 • Badania sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych (biegły rewident)
 • Przegląd raportów finansowych
 • Sporządzanie ekonomicznych analiz finansowych
 • Usługi doradztwa finansowego
 • Oceny systemów finansowo-księgowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (biegły sądowy).